Flytte personforsikringer

Regler for flytting av personforsikring

Når du kjøper en personforsikring må du fylle ut et helseskjema slik at forsikringsselskapet kan gjøre en vurdering av helsen din. Du kan ha samme personforsikringer i flere forsikringsforetak, som vil kunne gi rett til utbetaling. Hvis du ønsker å flytte en personforsikring fra ett forsikringsforetak til et annet blir derfor ikke personforsikringene avsluttet automatisk i det gamle forsikringsforetaket.

Når kan du si opp tidligere forsikring?
Dersom du flytter til en forsikringsdekning tilsvarende den du hadde i tidligere forsikringsforetak, slipper du ny symptomklausul*. Dette forutsetter at du avslutter forsikringen i tidligere forsikringsforetak.

Dette betyr at når du har signert tilbudet og fylt ut helseerklæring i nytt forsikringsforetak, kan du avslutte forsikringene dine i det tidligere forsikringsforetaket. Dette er du selv ansvarlig for å gjøre.

Rett til gjenopptak i tidligere selskap
Dersom du har fått reservasjon, tillegg i pris eller avslag på din forsikringssøknad hos nytt forsikringsforetak, kan du ha rett til å få gjenopptatt dine forsikringer i det tidligere forsikringsforetaket. Fristen for å gjenoppta forsikringen er 6 måneder fra dagen du avsluttet forsikringen. Forsikringene kan gjenopptas uten ny helsevurdering og symptomklausul, dersom:

  • Forsikringen din i det tidligere forsikringsforetaket har vært aktiv i minst 12 mnd.
  • Du har søkt om å flytte forsikringer med tilsvarende dekninger.
  • Du har fått reservasjoner, pristillegg eller avslag i det nye forsikringsforetaket.
  • Du har signert avtale og fylt ut ny helseerklæring i det nye forsikringsforetaket.
  • Ditt forrige selskap har tilsluttet seg Finans Norge sin Bransjeavtale om flytting.

Ved gjenopptak av forsikringen må du betale for forsikringen tilbake til oppsigelsesdatoen.

Les mer om bransjeavtalen her.

*Symptomklausul: betyr at selskapet ikke er erstatningsansvarlig for sykdom/plager som har blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen en viss tid etter at det er avgitt fullstendig søknad om en bestemt forsikring. Symptomklausulen gjelder for alle våre forsikringer, med unntak av Dødsfallsforsikring. For våre forsikringer er perioden for symptomklausulen satt til tre måneder.