Meld skade

Meld skade på personforsikring

For å melde en skade på personforsikring, må du ringe oss eller sende en melding via Digipost.

Er du usikker på om personforsikringen dekker skaden, ta kontakt så hjelper vi deg.

 


 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 400 01 504

Digipost: sendes til YOUPLUS Livsforsikring NUF