Produkter - Uførepensjon

Sikre inntekten for alle ansatte i bedriften

uforepensjon.jpg

Uførepensjon

Sikrer den ansatte en god inntekt selv ved langvarig sykdom.

Slik fungerer Uførepensjon

En god uførepensjon er noe av det viktigste du kan ha for deg selv og dine ansatte.

Uførepensjon er en valgfri dekning, og bedriften bestemmer selv hvor mye de ønsker å dekke i tillegg til folketrygden. En god uførepensjon gjør derimot bedriften attraktiv ved rekruttering.

Forsikringen gir månedlige utbetalinger i tillegg til Folketrygden så lenge den ansatte er minst 20% sykemeldt.

Utbetalingens størrelse fastsettes etter den ansattes faktiske grad av uførhet, og den første utbetalingen skjer etter 12 mnd.

Denne forsikringen kan kjøpes via vår distributør Duvi Pensjon.