Alvorlig sykdom

Økonomisk støtte ved alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom kan medføre stor belastning og endringer i din hverdag. Da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Forsikringen kan gi deg og familien din økonomisk frihet i en vanskelig tid. 

Hvorfor bør du ha forsikringen?

Alle kan rammes av alvorlig sykdom, og da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Denne forsikringen gir deg og din familie økonomisk trygghet i en vanskelig situasjon. Forsikringen gir en engangsutbetaling ved utvalgte alvorlige sykdommer og skader.

Vi anbefaler at du kjøper en forsikring tilsvarende en brutto årslønn.

 

Slik fungerer Alvorlig Sykdom

Du får hele forsikringssummen utbetalt når endelig diagnose er stilt, og vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Hva dekker forsikringen?

 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Multippelsklerose
 • Koronar bypass-operasjon
 • Organtransplantasjon
 • Tap av hørsel
 • Tap av syn
 • Alvorlig Angina pectoris
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Tversnittlammelser
 • Godartet svulst i hjerne
 • ALS og andre motornevronsykdom
 • Nyresvikt
 • HIV som følge av blodoverføring eller yrke
 • AIDS som følge av blodoverføring eller yrke
 • Alvorlig Parkinson sykdom
 • Alvorlig brannskade
 • Alzheimers for fylte 65 år
 • Utposing på hovedpulsåren
 • Utvidelse av hjernens pulsårer
 • Godartet svulst i ryggmarg
 • Bindevevssykdom
 • Amputasjon
 • Schizofreni
 • Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne