Barneforsikring

Sikre det kjæreste du har

En god barneforsikring sikrer barnet ditt dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Vår barneforsikring tar vare på barnet også etter at det har blitt voksen.

Hvorfor bør du ha forsikring?

Vi anbefaler at alle barn har en forsikring. En barneforsikring gjør det enklere for barnet og familien dersom barnet skulle bli syk eller utsatt for en ulykke. Hvis barnet blir langvarig syk og ikke kan komme seg ut i full jobb som voksen, må barnet klare seg på trygd fra NAV.

Vi anbefaler derfor vår Barneforsikring Ekstra eller Super, da disse inkluderer både engangs- og månedlig utbetaling ved langvarig sykdom.

 

 

Under kan du lese mer om hva forsikringen dekker. Alle forsikringssummer er oppgitt i G.

G= Folketrygdens grunnbeløp
Pr 01.05.2023 utgjør beløpet kr 118 620